Cennik » Biuro Rachunkowe


Orientacyjne ceny za oferowane przez biuro usługi podatkowo-księgowe kształtują się następująco.

Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednostkowa sprzedaży netto
Prowadzenie pełnej księgowości (do 10 osób zatrudnionych) 1 miesiąc 650 zł
Prowadzenie pełnej księgowości (powyżej 10 osób zatrudnionych) 1 miesiąc 850 zł
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników 1 miesiąc 200 zł
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla przedsiębiorcy zatrudniającego do 10 pracowników 1 miesiąc 300 zł
Prowadzenie ewidencji dla przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem, nie zatrudniającego pracowników 1 miesiąc 150 zł
Prowadzenie ewidencji dla przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem, zatrudniającego do 10 pracowników 1 miesiąc 200 zł
Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT 1 miesiąc 100 zł
Inne ewidencje 1 miesiąc 50 zł
Sporządzanie deklaracji podatkowych 1 miesiąc 20 zł
Dojazd do klienta 1 miesiąc 40 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego 1 miesiąc od 2000 zł
Przygotowanie Zakładowego Planu Kont 1 miesiąc 500 zł
Porady, konsultacje, przygotowanie opinii, itp. Wykraczające poza zakres prowadzonej działalności Za każdą rozpoczętą godzinę 100 zł
Przygotowanie wniosku kredytowego 1 miesiąc 350 zł

Obsługa płac dla klientów, dla których prowadzone są księgi

Obsługa płac 1 pracownik 50 zł
Obsługa płac Powyżej 10 osób 40 zł
Umowa zlecenie /dzieło 1 umowa 35 zł
Przygotowanie Zakładowego Regulaminu Pracy 1 miesiąc 400 zł

Biuro nie posiada sztywnego cennika świadczonych usług. Wielkość opłaty za prowadzenie księgowości jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, tak aby była ona wypadkową ilości pracy, jaką Biuro wkłada w obsługę księgową Państwa firmy. W/w ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Promocje


Skontaktuj się z nami

Zarejestruj swój kontakt dziś, a przez pół roku będziesz płacił mniej o 50%.

Zobacz szczegóły »

Skontaktuj się z nami

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą w pierwszym miesiącu opłata za obsługę księgową 1 zł

Zobacz szczegóły »

Skontaktuj się z nami

Przyprowadź drugiego Klienta, a zapłacisz przez pół roku mniej o 30%.

Zobacz szczegóły »